Εταιρική Υπευθυνότητα

Πιστεύουμε πως ο καθένας από εμάς έχει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και αυτή η ευθύνη μεταφράζεται σε χρέος απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.

Εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος με στόχους την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, το σεβασμό στους φυσικούς πόρους, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συμβολή μας στη διάδοση και υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς.

Υλοποιούμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, απαξιωμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και συλλογής και επαναχρησιμοποίησης μελανοδοχείων και ελέγχουμε συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και νερού προκειμένου να εφαρμόζουμε πρακτικές για τον περιορισμό τους.

Κοινωνική Ευθύνη

Δουλεύουμε καθημερινά ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και να προσφέρουμε ελπίδα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Είναι μια αποστολή που είναι αδύνατο να περιχαρακωθεί στη στενή επιχειρηματική μας λειτουργία. Γι’ αυτό επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να προστατέψουν ευρύτερα την ανθρώπινη ζωή και να την κάνουν καλύτερη με πολλούς τρόπους. Για όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας, στην περιοχή μας.

Για το λόγο αυτό:

  • Ενισχύουμε το πολύτιμο έργο αρκετών συλλόγων και φορέων και υποστηρίζουμε τις δράσεις τους.
  • Υποστηρίζουμε κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που σκοπό έχουν την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, φορείς και ενώσεις
  • Υποστηρίζουμε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Στόχος μας για το μέλλον είναι, όχι μόνο να είμαστε συνεπείς στις δράσεις που ήδη υλοποιούμε, αλλά και να ενισχύουμε το πρόγραμμά μας χρόνο με το χρόνο, ώστε οι παρεμβάσεις μας να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας και να απευθύνονται σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Charontakis Cars Logo
Αυτοκίνητα Χαροντάκης
Λεωφ. Σούδας 245, Χανιά
Κρήτη - Ελλάδα
Τηλ : +30 2821096026
Email: info@charontakis.gr